Byrgleriaeth yng nghartref dynes oedrannus

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth yng nghartref dynes oedrannus fregus.

Digwyddodd yng nghartref y ddynes 93 oed yn Handsworth Crescent, Y Rhyl, yn gynnar neithiwr, dydd Mercher 6 Tachwedd.

Dywedodd yr Arolygydd Elfyn Hughes o CID Llanelwy: “Roedd hwn yn ddigwyddiad ffiaidd a dargedodd ddynes fregus yn ei chartref ei hun.  Ni chafodd y dioddefwr ei hanafu ond roedd wedi'i hysgwyd gan y digwyddiad.”

“Rydym yn awyddus i fynd ar drywydd dau ddyn a welwyd yn gadael y cyfeiriad. Roedd un yn gwisgo top hwdi du, trowsus yn debyg i drowsus rhedeg gyda sgarff ddu ar draws ei wyneb, o bosib gyda phatrwm arni. Disgrifir y dyn arall fel un yn gwisgo du.”

Gwnaethant ddwyn swm o arian parod cyn gadael ar droed. Mae ditectifs yn symud ymlaen gyda'r ymchwiliad.

Ychwanegodd DI Hughes: “Buaswn yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth neu sydd wedi gweld unrhyw beth amheus yn yr ardal am oddeutu 6yh ar ddydd Mercher 6 Tachwedd i gysylltu â ni.

“Buaswn hefyd yn annog teulu a chymdogion pobl oedrannus a bregus i gadw llygad arnynt, i ddweud wrthynt am beidio cadw symiau mawr o arian yn eu cartrefi a sicrhau eu bod yn cloi drysau a ffenestri.”

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth yn ymwneud â'r digwyddiad hwn, neu a welodd ymddygiad amheus yn yr ardal gysylltu â CID Llanelwy ar 101 neu ddefnyddio'r sgwrs we fyw https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support gan ddyfynnu cyfeirnod 19100649147. Fel arall ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111.

 

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.