Carcharu dyn am achosi anafiadau difrifol drwy yrru'n beryglus

Mae dyn 32 oed wedi cael ei ddedfrydu ar ôl gwrthdrawiad methu â stopio a achosodd anafiadau difrifol ym mis Rhagfyr 2018.

Photograph of Steven Edwards

Cafodd Steven Robert James Edwards o Ffordd Caernarfon, Bangor ei garcharu am 22 mis a'i ddiarddel rhag gyrru am 35 mis a bydd yn rhaid iddo gymryd ail brawf estynedig ar ôl y gwrthdrawiad a ddigwyddodd ym Mangor ym mis Rhagfyr 2018.

Bu Edwards mewn gwrthdrawiad gyda cherddwr benywaidd ar Ffordd Glynne ychydig cyn 8 nos Lun, 11 Rhagfyr 2018 a gadawodd y lleoliad.

Cafodd y wraig ei chludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gydag anafiadau difrifol.

Ar y pryd, fe wnaeth swyddogion gyflwyno apeliadau am dystion ar ôl y digwyddiad a chafodd Edwards ei ganfod a'i arestio yn y diwedd.

Cafodd ei gyhuddo o achosi anaf difrifol drwy yrru'n beryglus, gyrru'n wahanol i amodau ei drwydded, gyrru heb yswiriant, methu â stopio ar ôl damwain ffordd a methu a riportio damwain ffordd.

Ymddangosodd gerbron Llys y Goron Caernarfon heddiw lle plediodd yn euog i'r troseddau.

Dywedodd y Swyddog Ymchwilio PC Sean Edwards o'r Uned Plismona’r Ffyrdd: "Roedd dull gyrru Steven Edwards, nad oedd wedi pasio ei brawf gyrru hyd yn oed, yn beryglus ac yn fyrbwyll ac nid oedd wedi meddwl am y ddynes dan sylw, nac unrhyw ddefnyddiwr y ffordd eraill y noson honno.

"Gweithred lwfr oedd hon lle gadawodd y lleoliad heb edrych i weld os oedd hi’n iawn. Dim ond drwy lwc pur oedd hi nad oedd hon yn wrthdrawiad angheuol.

"Ni arhosodd am y gwasanaethau brys ac ni wnaeth unrhyw ymgais i ofalu am les y ddynes sy’n beth cwbl hunanol ac yn annerbyniol.

"Rwy'n gobeithio y bydd y ddedfryd a roddir gan y llys yn rhoi neges glir iawn y bydd unrhyw un a gafwyd yn euog o droseddau o'r fath yn cael eu trin yn gadarn."

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.