Pryder am ddynes sydd o bosibl ar goll ar yr Wyddfa

  

Mae swyddogion yr heddlu wedi derbyn adroddiad am ddynes mewn trafferthion ar yr Wyddfa y prynhawn yma ac yn awyddus i wneud yn siŵr ei bod wedi dychwelyd yn ddiogel.   Maent yn gofyn i unrhyw un a oedd yn cerdded i fyny neu i lawr yr Wyddfa y prynhawn yma ac wedi sylwi ar ddynes mewn trafferthion tua 2.30 y prynhawn i gysylltu â nhw.

 

Efallai bod y ddynes yn dod o ardal Manceinion ac roedd i fod i aros gyda ffrind yng Nghaernarfon heno. Os ydych yn disgwyl i rywun gyrraedd ac nad ydynt wedi cyrraedd eto, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru.