Dal gyrrwr gwaharddedig am y seithfed tro

Mae dyn a ddaliwyd yn gyrru am y seithfed tro ac yntau wedi'i wahardd wedi cael ei garcharu.  

Photograph of Andrew Green

Arestiwyd Andrew Green, 46, o Potton yn Swydd Bedford ar ôl iddo gael ei weld yn gyrru am 11.30yh ar ddydd Gwener 24 Gorffennaf.

Roedd swyddogion wedi'i stopio'n wreiddiol oherwydd eu bod wedi gweld goleuadau ôl diffygiol ar ei Citroen Picasso ar Ffordd Aber yn y Fflint.

Fe wnaeth ddweud ei fod wedi'i wahardd rhag gyrru ac fe gafodd ei arestio.

Cafodd ei gyhuddo o yrru ac yntau wedi'i wahardd a gyrru heb yswiriant. Cafodd ei remandio i ymddangos ger bron y llys yn Yr Wyddgrug y diwrnod wedyn.

Cafodd Green ei ddedfrydu i 18 wythnos o garchar a'i wahardd eto rhag gyrru am 64 mis.

Dywedodd y Rhingyll Liam Ho o'r Uned Plismona Ffyrdd: "Roedd Green yn gwybod yn iawn nad oedd fod i yrru. Yn amlwg, nid oedd yn meddwl fod y gwaharddiad yn berthnasol iddo.

"Mae gyrwyr heb yswiriant yn peri perygl sylweddol i ddefnyddwyr eraill y ffordd. Yn ystadegol, mae gyrwyr heb yswiriant yn fwy tebygol o fod â chysylltiad mewn gwrthdrawiad difrifol, yn ffoi o fan a lle gwrthdrawiad ac yn troseddu.  Gall effeithiau gyrru a gweithrediadau o'r fath fod yn gwbl ddinistriol i'r gyrrwr cyfreithiol.

"Mae targedu gyrwyr heb yswiriant yn rhan hanfodol o'n gwaith i gadw pawb yn ddiogel ar ffyrdd Gogledd Cymru. Mae'r nifer o bobl sy'n meddwl ei bod yn dderbyniol i yrru'n anghyfreithlon ac yn ddiofal yn syfrdanol. Gwnawn barhau i gynyddu ein gorfodaeth yn erbyn gyrwyr sy'n cyflawni un o'r 5 trosedd angheuol. Mae torri rheolau'r ffordd yn creu risg ac mae'r ddedfryd hon yn dangos fod canlyniadau amlwg i'r rhai hynny sy'n gwneud."

Os oes gennych wybodaeth am unrhyw un sy'n gyrru a hwythau wedi'u gwahardd, cysylltwch â ni ar 101 neu drwy'r sgwrs we fyw. Fel arall, gallwch gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.