Carchar i ddyn wnaeth hyrddio tuag at gar heddlu

Mae dyn wnaeth hyrddio tuag at gar yr heddlu wedi’i garcharu.

Llun o Lee Kutryk

Cafodd Lee Kutryk, 25, o North Street, Shotton ei ddedfrydu yn Llys y Goron Yr Wyddgrug heddiw ar ôl digwyddiad yn Nhreffynnon ar ddydd Sadwrn 7 Medi.

Roedd swyddogion ar ddyletswydd o amgylch ardal Treffynnon toc cyn 10yh pan wnaethant weld car a oedd yn cael ei yrru gan Kutryk. Roeddynt yn ymwybodol ei fod wedi’i wahardd rhag gyrru ac nad oedd ganddo yswiriant. Gwnaethant ei ddilyn i mewn i faes parcio a rhoi gorchymyn iddo stopio ond ni wrandawodd Kutryk ac fe hyrddiodd ei gar Jaguar cyn mynd oddi yno.

Cafodd y ddau swyddog eu cludo i Ysbyty Glan Clwyd gyda mân anafiadau.

Fe arestiwyd Kutryk ar y dydd Mawrth canlynol ar ôl i swyddogion ryddhau ei lun yn dweud ei fod yn eisiau. Cafodd ei gyhuddo o ddau achos o ymosod ar weithiwr y gwasanaethau brys, gyrru peryglus, gyrru tra dan waharddiad, gyrru heb yswiriant a thorri amodau ei orchymyn ymddygiad troseddol.

Cafodd ei ddedfrydu i 28 mis a rhaid iddo wneud gweddill y tymor ei ddedfryd ohiriedig.

Dywedodd yr Arolygydd Ardal, Gareth Cust: “Roedd cerbyd Kutryk tua 10 medr i ffwrdd pan yrrodd yn uniongyrchol ac ar gyflymder tuag at y swyddogion. Gwnaeth y car heddlu symud yn ôl tua dau fedr. Fe symudodd ei gar eto er mwyn creu bwlch rhyngddo ef a char yr heddlu, ac wrth ofni ei fod am hyrddio tuag atynt unwaith eto, fe symudodd un o’r swyddogion y car allan o’i ffordd.

“Fe beryglodd fywydau’r ddau swyddog ac roedd yn hynod o anystyriol. Dim ond drwy lwc na anafwyd neb yn ddifrifol.

“Roedd fy swyddogion yn gwneud eu gwaith drwy ddiogelu’r ffyrdd. Fodd bynnag, fe benderfynodd Kutryk ymddwyn yn y ffordd yma, er ei fod ar ddedfryd ohiriedig ar ôl digwyddiad cynharach yn Y Fflint.

“Cafodd y car heddlu ddifrod gwerth bron i £1,000, ynghyd â’r anhwylustod o orfod tynnu’r car oddi ar y lôn tra roedd yn cael ei drwsio.

“Dwi’n gobeithio bydd y ddedfryd gan y llys yn cyfleu’r neges y bydd unrhyw un sy’n cael eu cyhuddo o droseddau tebyg yn cael eu hymdrin yn rymus.”

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.