Aflonyddwch yng Nghaergybi

Mae'r heddlu'n apelio am dystion yn dilyn ffrae a ddigwyddodd yn y stryd ar Ffordd Wynfa yng Nghaergybi. 

Digwyddodd ychydig cyn 6.05pm ar ddydd Mercher 8 Mai.

Mae swyddogion yn edrych ar adnabod perchnogion fan lliw golau fawr a welwyd yn ardal Ffordd Wynfa bryd hynny.

Dywedodd DC 3079 Geraint Jones: “Rydym yn apelio ar unrhyw un a allai fod wedi bod yn yr ardal ac wedi gweld yr aflonyddwch neu sydd efallai â ffilm camera cerbyd neu CCC o'r digwyddiad i gysylltu â ni."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â  DC Jones yn CID Llangefni gan ddyfynnu cyfeirnod 19100230095 neu 101 neu ddefnyddio'r sgwrs we fyw https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support. Fel arall ffoniwch Crimestoppers ar 0800 555 111.

 

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.