Apêl: Gwrthdrawiad anhgeuol ger Johnstown

Yn anffodus mae beiciwr modur wedi marw ar ôl gwrthdrawiad ger Johnstown, Wrecsam neithiwr (dydd Mercher, 10 Gorffennaf).

Ychydig cyn 5 neithiwr cafodd Heddlu Gogledd Cymru wybod am wrthdrawiad un cerbyd oedd yn ymwneud â beic modur ar y slipffordd o’r A483 i'r B5426 ger Johnstown.

Daeth swyddogion i'r digwyddiad, ond yn anffodus roedd y beiciwr modur – dyn, oedd yn ei bumdegau, yn amlwg yn farw yn y fan a'r lle.

Dywedodd Rhingyll Darren Newby o'r Uned Plismona’r Ffyrdd eu bod nhw’n apelio am dystion: "Hoffwn ddiolch i'r rhai sydd eisoes wedi bod mewn cysylltiad, fodd bynnag rydym yn parhau i apelio at unrhyw un sydd oedd yn teithio tua'r Gogledd ar y A483 ar y pryd ac a allai fod wedi gweld y gwrthdrawiad i gysylltu â ni. Yn yr un modd, gofynnir hefyd i unrhyw oedd yn teithio ar y ffordd a sydd â chamera cerbyd i gysylltu â ni.

"Rydym yn cyd ymdeimlo gyda theulu'r dyn, sy'n cael cymorth gan Swyddog Cyswllt Teuluoedd hyfforddedig."

Gofynnir i unrhyw un a allai gynorthwyo gyda'r ymchwiliad i gysylltu â swyddogion yn yr Uned Plismona'r Ffyrdd yn Llai ar 101 neu drwy'r we gan ddyfynnu’r cyfeirnod X096824

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.