Gwrthdrawiad angheuol ger Bryncrug, Gwynedd: enwi dyn

Mae'r cerddwr a fu farw ar ôl gwrthdrawiad traffig ar y ffordd ar yr A493 ger Bryncrug yng Ngwynedd nos Sadwrn wedi ei enwi.

Photo of Anthony Brown

 

Roedd Anthony Brown yn 38 mlwydd oed ac yn dod o ardal Wolverhampton.

Mae ei deulu wedi rhoi'r deyrnged ganlynol iddo:

"Roedd pawb o deulu Anthony ei garu a bydd colled fawr ar ei ôl. Roedd o wedi teithio i ogledd Cymru ar drên ac roedd yn aros yn lleol lle rydym yn gwybod ei fod wedi mwynhau noson allan yn Nhywyn nos Wener ac yn edrych ymlaen at weddill ei benwythnos.

"Hoffem ddiolch o galon i'r holl wasanaethau brys a wnaeth eu gorau glas i achub Anthony. Gofynnwn yn awr am breifatrwydd ar yr adeg anoddaf hon. "

Mae swyddogion yn parhau i apelio am dystion i'r gwrthdrawiad a ddigwyddodd yn fuan cyn 9:45 nos Sadwrn, 5 Hydref ac yn ymwneud â fan Mercedes Vito llwyd.

Dywedodd yr Uwch Swyddog Ymchwilio, Rhingyll Raymond Williams o'r Uned Plismona’r Ffyrdd: "Mae ein meddyliau yn aros gyda theulu a ffrindiau Anthony ar yr adeg anodd yma.

"Rydym yn parhau i apelio at unrhyw un a oedd yn teithio ar hyd yr A493 rhwng Tywyn a Bruncrug rhwng 9 a 9:45 nos Sadwrn a welodd gerddwr yn cerdded yn yr ardal.

"Roedd aelod o'r cyhoedd wedi galw i mewn i’r orsaf heddlu lleol am 9:46 nos Sadwrn i riportio dyn yn cerdded yn y ffordd ac fe ymatebodd swyddog ar unwaith. Fodd bynnag, yn anffodus, er gwaethaf ymdrech y swyddog heddlu cyntaf yn y lleoliad a roddodd CPR gyda chymorth gan aelodau o'r cyhoedd cyn i'r gwasanaeth ambiwlans gyrraedd, roedd Mr Brown yn amlwg yn farw yn y fan a ' r lle.

"Gofynnir i unrhyw un a oedd yn teithio ac sydd â recordiad o gamera cerbyd, neu unrhyw eiddo lleol sydd â theledu cylch cyfyng preifat gysylltu â ni ar unwaith."

Caewyd y ffordd er mwyn caniatáu i swyddogion gynnal eu hymholiadau cychwynnol a chafodd ei hail-agor yn fuan ar ôl 3 fore dydd Sul, 6 Hydref.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad i gysylltu â swyddogion yn Uned Plismona’r Ffyrdd Gorllewinol ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 19100577148

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.