Gwrthdrawiad angheuol ar yr A55 Llaneurgain: Enwi dyn

Mae gŵr dyn a fu farw yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffordd angheuol ar yr A55 yn Llaneurgain neithiwr wedi cyhoeddi teyrnged iddo.

Photograph of James Agar-Leigh

Roedd James Joseph Agar-Leigh yn athro dawns 36 oed ac yn dod o ardal y Rhyl.

Mae ei ŵr, Christopher Agar-Leigh wedi cyhoeddi'r deyrnged ganlynol iddo:

“Neithiwr aeth fy nghymar at yr angylion. Fo oedd fy mywyd a fy myd ac mae fy nghalon yn torri fwy na allwch chi byth ddychmygu. Fo oedd y mab, gŵr, brawd, nai a'r ŵyr gorau a bydd colled fawr ar ei ôl gan bawb a oedd yn ei garu."

"Rwy'n dy garu di gymaint mae fy nghalon wedi torri ac mae'n brifo gymaint. Ti oedd y peth gorau i ddigwydd i mi yn fy fywyd ac mi fyddai'n dy garu fwy na dim byd arall yn y byd am byth."

Meddai Jim a Colette Leigh - rhieni James:

“James oedd ein plentyn cyntaf - daeth â llawenydd i'n bywydau ni i gyd. Fo oedd y mab mwyaf annwyl a chariadus y gallai unrhyw un fod wedi gobeithio ei gael ac rydym mor ddiolchgar ein bod wedi ei gael yn fab i ni am 36 mlynedd. Roedd mor garedig a chariadus tuag at bawb. Ni fydd bywyd yr un peth hebddo."

Meddai ei frawd Aaron a'i chwiorydd - Tanya, Natasha a Tara:

“Roedd yn rhy dda i'r byd hwn. Roedd yn arbenigwr fel coreograffydd ac wedi perfformio yn y West End. Dysgodd ddawnswyr sydd wedi ennill cystadlaethau dawnsio Prydeinig ac roedd yn uchel ei barch yn y maes. Mae ein bywydau wedi eu dinistrio hebddo."

Mae’r heddlu’n parhau i apelio am dystion i'r gwrthdrawiad un cerbyd Vauxhall Vectra tua 7pm a oedd yn teithio i gyfeiriad y gorllewin ar yr A55 yn Llaneurgain.

Dywedodd y Rhingyll Raymond Williams sy'n ymchwilio i'r digwyddiad: "Rydym yn estyn ein cydymdeimlad â theulu a ffrindiau Mr Agar-Leigh yn ystod y cyfnod anodd hwn."

“Mae'r ymchwiliad yn parhau ac rydym yn diolch i'r tystion sydd wedi cysylltu â ni hyd yn hyn. Rydym yn parhau i apelio am dystion ac rydym yn awyddus i gysylltu ag unrhyw un a fu'n teithio ar hyd yr A55 ac sydd â thystiolaeth ar gamera cerbyd."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo'r ymchwiliad gysylltu â swyddogion yn yr Uned Plismona Ffyrdd ar 101 neu drwy'r sgwrs we fyw gan ddyfynnu rhif cyfeirnod X173638.

 

Unrhyw gwestiwn? Sgwrsiwch ar-lein. Dim ar gyfer achosion brys.

.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.