Cyhoeddi Gorchymyn Risg Caethwasiaeth a Masnachu Pobl am y tro cyntaf yng Ngogledd Cymru

Wedi i Orchymyn Cau gael ei roi ar 4 Hydref ar eiddo yn Fferm Manaw, Bodedern, mae Heddlu Gogledd Cymru wedi llwyddo heddiw i ymgeisio am Orchymyn Risg Caethwasiaeth a Masnachu Pobl (STRO) yn erbyn un dyn. Dyma'r cyntaf o’i fath yng ngogledd Cymru.

Mae’r Gorchmynion hyn yn galluogi camau i gael eu cymryd lle mae’n angenrheidiol i atal niwed difrifol i’r cyhoedd, er gwaethaf absenoldeb euogfarn.

Pan gafodd y gorchymyn cau ei roi’n wreiddiol, danfonwyd tystiolaeth i’r llys gan y Tîm Troseddau Blaenoriaeth fod yr eiddo yn gysylltiedig â throseddau Masnachu Pobl a Phuteindra dros gyfnod hir o amser.

Dywedodd y Ditectif Ringyll Andrew Davies: “Rydym yn croesawu derbyn y Gorchymyn hwn gan y Llys heddiw. Dyma'r cyntaf i Heddlu Gogledd Cymru, ac yn tanlinellu ein hymroddiad i wneud ein hardal heddlu'r lle mwyaf diogel i fyw yn y Deyrnas Unedig.”

Gall Gorchmynion Risg Caethwasiaeth a Masnachu Pobl gael eu gwneud gan Lys ar gyfer unigolyn sydd heb ei euogfarnu am drosedd caethwasiaeth neu fasnachu pobl. Rhaid i’r Llys fod yn fodlon fod risg y gall y diffynnydd gyflawni trosedd caethwasiaeth neu fasnachu pobl a bod y Gorchymyn yn angenrheidiol i amddiffyn yn erbyn y risg o niwed gan y diffynnydd sy’n cyflawni’r drosedd.

Ychwanegodd y Ditectif Ringyll Davies: “Mae ein hymchwiliadau i’r tri unigolyn a arestiwyd yn parhau. Ond yn y cyfamser, mae’r gorchymyn hwn yn ceisio tawelu meddwl y cyhoedd ac yn dangos ein bod yn parhau i weithredu yn erbyn y rhai hynny sy’n ymwneud â’r math hwn o weithgarwch troseddol. Wrth wneud hyn, rydym yn tarfu ar fywydau pobl eraill o fewn y gymuned.”