Arestio pedwar yn dilyn gwarantau cyffuriau ym Mangor

Mae swyddogion o Heddlu Gogledd Cymru, gyda chymorth cydweithwyr o Uned Cynghrair Heddlu Arfog Swydd Gaer a Gogledd Cymru wedi gweithredu gwarantau mewn sawl eiddo ym Mangor y bore yma (dydd Iau 11 Gorffennaf), mewn cysylltiad â delio cyffuriau Llinellau Cyffuriau.

 O ganlyniad i'r ymgyrch hon, mae pedwar Rhybudd Cau wedi cael eu cyflwyno ar eiddo ym Mhlas Popty a Llys Mair.  Cafodd yr hyn a dybiwyd i fod yn Gyffuriau Dosbarth A a B, ac arf eu hatafaelu mewn un cyfeiriad.

 Yn ychwanegol at hyn ar ôl patrolau gan swyddogion dillad plaen yn ardal Maesgeirchen o Fangor y bore yma, cafodd 3 o bobl eu stopio, eu chwilio a'u harestio am droseddau cyflenwi cyffuriau. Mae cyfanswm o 4 o bobl yn y ddalfa.

Ymwelwyd â nifer o gyfeiriadau eraill er mwyn cynorthwyo preswylwyr bregus i wrthsefyll gweithgareddau Llinellau Cyffuriau.

 Dywedodd y Ditectif Arolygydd Dafydd Curry: "Mae Heddlu Gogledd Cymru, fel trigolion lleol, wedi cael llond bol ar unigolion sy'n dod i'n hardal i werthu cyffuriau. Byddwn yn parhau i blismona fel hyn, a'r nod yw sicrhau diogelwch y cyhoedd.

 "Hoffem ddiolch i'r gymuned leol am eu cymorth parhaus wrth fynd i'r afael â'r troseddau hyn, byddwn yn eu hannog i barhau i roi gwybodaeth i ni a byddwn yn gweithredu arni."