Hyfforddiant am ddim i'r diwydiant Gwallt a Harddwch i gynorthwyo dioddefwyr Cam-drin Domestig

Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Heddlu Gogledd Cymru yn cynnig hyfforddiant am ddim i holl weithwyr o fewn y diwydiant gwallt a harddwch yng Ngogledd Cymru er mwyn codi ymwybyddiaeth a'u cynorthwyo i adnabod arwyddion cam-drin domestig.  

Mae ymdrin â cham-drin domestig yn un o'r prif flaenoriaethau o dan Gynllun y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ac yn parhau ar frig agenda Heddlu Gogledd Cymru.

 

Dywedodd Mike Taggart, Arweinydd Cam-drin Domestig Heddlu Gogledd Cymru: "Rydym wedi cymryd cyngor gan Gyngor Sir Norfolk a drefnodd gynhadledd Cam-drin Domestig yn dilyn marwolaeth Kerry McAuley, dioddefwr cam-drin domestig a wnaeth ymddiried yn ei thriniwr gwallt o ran ei chariad brwnt. 

"Ein nod yw rhoi hyfforddiant i berchnogion, gweithwyr a myfyrwyr mewn salonau gwallt a harddwch i'w cynorthwyo i adnabod yr arwyddion os yw eu cleientiaid yn cael eu cam-drin a'r hyn allent ei wneud i'w cynorthwyo. Gwneir hyn drwy eu cyfeirio at yr asiantaethau cymorth ariannol sydd ar gael iddynt. Bydd goroeswyr cam-drin domestig hefyd yn siarad am eu profiadau."

Effeithir chwarter o ferched ac un mewn chwech o ddynion rhyw bryd yn eu bywydau gan gam-drin domestig. Ar gyfartaledd yng Nghymru a Lloegr, mae dwy ddynes yr wythnos yn cael eu lladd gan gymar presennol neu hen gymar. Gyda heddluoedd yng Nghymru a Lloegr yn derbyn dros 100 o alwadau sy'n berthnasol i gam-drin domestig bob awr.  

Mae'r seminar am ddim ar agor i bawb sy'n gweithio o fewn y diwydiant gwallt a harddwch, perchnogion salonau, trinwyr gwallt, barbwyr a therapyddion harddwch. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael a phecyn gwybodaeth am ddim am gam-drin domestig i bawb sy'n mynychu. Gellir ei ddefnyddio o fewn y salonau. 

Bydd y sesiwn hyfforddi gychwynnol yn digwydd yng Nghlwb Golff Y Rhyl a bydd yn targedu busnesau trin gwallt a harddwch yn siroedd Dinbych a Chonwy.

Clwb Golff Y Rhyl, Ffordd y Glannau, Y Rhyl, LL18 3RE

8 Gorffennaf 2019

10yb - 1yh

Er mwyn archebu lle yn y seminar, e-bostiwch: strategicpvpu@nthwales.pnn.police.uk