Diweddariad pellach yn dilyn cyfres o warantau yng Ngogledd Cymru a Glannau Mersi

Yn dilyn cyfres y gwarantau a weithredwyd yng Ngogledd Cymru, Glannau Mersi a'r Alban ddoe, dydd Iau 5 Medi, mae 15 o bobl yn parhau yn y ddalfa.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Mark Armstrong: “Daeth y chwiliadau i ben ddoe ac mae estyniadau uwch-arolygyddion wedi'u caniatáu i gyfweld 15 o bobl ymhellach. Maent yn parhau mewn gorsafoedd heddlu ledled y rhanbarth.”

Mae dynes o ardal Glannau Mersi wedi'i rhyddhau gan ddisgwyl ymchwiliad pellach.