Digwyddiad yn Hen Golwyn

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion ar ôl digwyddiad y tu allan i dafarn y Plough, Hen Golwyn o gwmpas 11.30pm nos Wener 8 Chwefror.

Dywedodd Ditectif Gwnstabl Mathew Kelly-Smith: “Hoffwn glywed gan unrhyw un welodd ddigwyddiad treisgar y tu allan i’r Plough yn Hen Golwyn tua 11.30pm nos Wener.”

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â CID Llanelwy gan ddyfynnu’r cyfeirnod 19100039799 neu gall unigolion gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.