Diwrnod Rhyngwladol Cyffuriau - Diwrnod o weithredu

Mae tri wedi cael eu harestio yn dilyn cyfres o gyrchoedd yn siroedd Conwy a Dinbych, dydd Gwener 26 Mehefin fel rhan o Ddiwrnod Yn Erbyn Cam-drin Cyffuriau a Masnachu Anghyfreithlon.

O ganlyniad gweithredwyd pum gwarant yn Ninbych, y Rhyl, Prestatyn a Llandudno yn ystod ymgyrch diwrnod o hyd o fewn y Rhanbarth Canolog ac atafaelwyd cyffuriau dosbarth A a B.

Atafaelwyd hefyd swm mawr o arian a ffonau symudol.

Arestiwyd dwy ddynes a dyn o ardaloedd Dinbych a'r Rhyl.

Meddai'r Prif Arolygydd Alwyn Williams: "Mae llwyddiant yr ymgyrch hwn yn anfon neges glir nad yw Gogledd Cymru yn fodlon dioddef ymddygiad o'r fath a bydd Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i gefnogi cymunedau wrth daclo'r broblem yn gadarn."

Ychwanegodd: “Cyflawnwyd yr ymgyrch yn sgil gwybodaeth gan y cyhoedd sy'n poeni am y cyflenwad o gyffuriau anghyfreithlon.

Rydym hefyd wedi targedu rhwydweithiau ffyrdd ac wedi gweithio gyda swyddogion ar draws y rhanbarth i ymladd cyffuriau a diogelu'r cyhoedd."

“Bydd y gweithredu heddiw yn parhau ac rydym wedi ymrwymo i gadw pobl yng Nghonwy a Dinbych yn ddiogel.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101. Fel arall cysylltwch â Crimestoppers ar 0800 555111 neu siaradwch â ni ar y we http://www.north-wales.police.uk/contact/chat-support

Mewn ymateb dywedodd Ann Jones AC:“Rwy'n falch o weld gwaith Heddlu Gogledd Cymru yn Ninbych a'r Rhyl yn cyflawni gwarantau llwyddiannus.

Mae'n dda cael gwybod yn ystod y cyfnod anodd hwn bod y gwaith yn parhau i gael gwared â chyffuriau o'n strydoedd.Llongyfarchiadau i bawb."

Dywedodd Dr James Davies AS Dyffryn Clwyd: “Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio'n galed yn ein cymunedau ac o ganlyniad mae Dinbych yn le mwy diogel. Diolch i'r holl swyddogion a fu'n rhan o'r ymgyrch."

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.