Digwyddiad yn Llanrwst

Galwyd yr heddlu i ddigwyddiad ar yr A470 Ffordd Llanrwst ym Maenan heddiw, yn dilyn adroddiadau am ddyn arfog gyda chyllell.

Mae dyn wedi'i gludo i'r ysbyty ar ôl dioddef anafiadau ac mae dyn arall 24 oed wedi'i arestio o dan amheuaeth o glwyfo.

Mae arf wedi'i gasglu ac nid yw swyddogion yn chwilio am neb arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad. Mae'r ffordd wedi ail-agor.