Gwasanaethau Iechyd Meddwl Lleol

Ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl rydym yn hyrwyddo rhai o'r gwasanaethau sydd ar gael yng Ngogledd Cymru.

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Mae gwasanaethau arbenigol sy'n rhoi cymorth arbenigol gydag iechyd a llesiant meddwl i'r rhai hynny sy'n brwydro. Dyma rai o'r gwasanaethau a rhai enghreifftiau o weithgareddau maent yn ei wneud yr wythnos hon:

 

1)Caniad

Mae Caniad yn bwynt cyswllt unigol i holl ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ledled Gogledd Cymru.

Mae Caniad yn trefnu a chyflwyno sesiynau Zoom i gadw cysylltiad â phawb a rhoi gwybodaeth yn ystod cyfyngiadau symud Covid19. - Y Sgwrs Fawr!

Pwnc: Gwasanaethau Hafal, Caniad sgwrs fawr Zoom

Dyddiad ac Amser: 20 Mai 20, 2yh

ID Cyfarfod: 830 2290 0473​

Cyfrinair: 5wQjWT​

Pwnc: Cymorth Medraf Caniad sgwrs fawr Zoom

Dyddiad ac Amser: 21 Mai 1yh

ID Cyfarfod: 819 6696 3569​

Cyfrinair: 1yHcMw​

Pwnc: Cocên Anhysbys

Dyddiad ac Amser: 22 Mai 1yh

ID Cyfarfod: 842 5148 3979​

Cyfrinair: 0S7bgv

 

2) Hafal

Prif elusen Cymru i bobl gyda salwch meddwl difrifol a'u gofalwyr. Gan ofalu am bob ardal o Gymru, mae Hafal yn sefydliad a reolir gan y bobl rydym yn eu cynorthwyo: unigolion y mae eu heffeithio gan salwch meddwl difrifol.

Mae ganddynt gymuned 'CLIC' ar-lein i bobl gysylltu â phobl eraill a effeithir gan iechyd meddwl.

Mae ganddynt dudalen ar gyfer ymdopi gydag achosion o'r coronafeirws.

Maent yn dathlu thema 'caredigrwydd' yr wythnos hon drwy:

  • Sesiynau Zoom gyda Gofalwyr.
  • Anfon cardiau gyda negeseuon caredig at ofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth.
  • Danfon te prynhawn at ddrysau pobl
  • Cynnal sesiynau 'Dydd Mercher Llesiant' a 'Gwena mae'n Ddydd Gwener' ar-lein i staff.
  • Gofyn i bobl adlewyrchu a rhannu unrhyw straeon o weithredoedd da y maent wedi'u derbyn neu maent eu hunain yn ei gynnig.
  • Byddwch yn greadigol, anfonwch luniau, gwnewch gelf yn y ffenestri, enfysau caredigrwydd, paentiwch gerrig, anfonwch ddyfyniadau caredigrwydd a meddyliau i wneud darn o gelf i'w arddangos.
  • Rhannwch ein taflenni 'Her Caredigrwydd' a 10 Awgrym Gwych ar sut i gynnal trefn o garedigrwydd yn ystod anawsterau anodd.

 

3)ASD Cymru

Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) – mae'r wefan yn cynnig gwybodaeth ASD, manylion cyswllt cymorth ac adnoddau i'w lawrlwytho ar gyfer unigolion gydag ASD, eu teulu a gofalwyr. 

 Maent hefyd yn gweithio â gwasanaethau brys yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth ar sut orau i gyfathrebu gydag unigolyn awtistig ar sut i wneud eu profiad yn llai gofidus.

 

 

Os ydych angen cymorth gydag iechyd a llesiant meddwl, mae rhywun i siarad â nhw bob amser. Cysylltwch ag un o'r gwasanaethau isod neu ewch ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru am gyngor ar lesiant. 

Cymorth Iechyd Meddwl