Dyn wedi ei arestio yn dilyn gwarant cyffuriau yn Rhiwabon

Mae dyn wedi cael ei arestio ac eitemau wedi eu casglu ar ôl i swyddogion o dîm Plismona Wrecsam Wledig gyflawni tair gwarant cyffuriau yn Rhiwabon y bore 'ma.

Fel rhan o ddiwrnod rhyngwladol yn erbyn cam-ddefnyddio cyffuriau a masnachu cyffuriau targedwyd eiddo yn Dennis Court, Maelor Place a Fron Goch.

Mae dyn o Lannau Mersi wedi ei gadw yn y ddalfa ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau dosbarth A ac mae nifer o eitemau yn cynnwys ffonau, arian parod a pharaphernalia cyffuriau wedi eu hatafaelu.

Mae'r dyn sydd wedi ei arestio am gael ei holi gan Heddlu Glannau Mersi am droseddau hefyd.

 Mae'r heddlu wedi rhoi Hysbysiad Cau ar eiddo yn Rhosymedre a gafodd ei ddefnyddio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A ac mae tenant bregus y tŷ wedi cael cartref newydd er diogelwch.

 Dywedodd Arolygydd Dros Dro Luke Hughes: “Mae hyn yn dangos ein bod yn benderfynol o ddiogelu ein cymunedau gwledig rhag effeithiau cyffuriau dosbarth A ac i dargedu'r rhai sydd am ecsbloetio unigolion bregus i’w mantais eu hunain.

 “Hoffwn ddiolch i'r cyhoedd am eu cefnogaeth heddiw ac am y wybodaeth a wnaeth heddiw'n ddiwrnod llwyddiannus."