Cyhuddo dyn ar ôl gwrthdrawiad yn Saltney

Diweddariad o ran y gwrthdrawiad methu â stopio yn Saltney lle anafwyd bachgen 10 oed ar ddydd Sul, 6 Ionawr:

Mae Keegan Doyle, 23 oed, o Warren Drive ym Mrychdyn, Sir y Fflint wedi'i gyhuddo a'i remandio i ymddangos gerbron Llys Ynadon Yr Wyddgrug y bore yma.

Mae wedi'i gyhuddo gydag achosi anaf difrifol drwy yrru peryglus, methu â stopio ar ôl damwain, gyrru yn wahanol na sydd yn unol â thrwydded, gyrru heb yswiriant a llosgi bwriadol.

Mae'r ddynes 27 oed a arestiwyd hefyd wedi'i chyhuddo gyda rhwystro/atal cwnstabl rhag cyflawni dyletswydd ac wedi'i rhyddhau ar fechnïaeth i ymddangos gerbron Ynadon Yr Wyddgrug ar 18 Chwefror. 

Mae'r dyn 30 oed a arestiwyd mewn cysylltiad â'r digwyddiad wedi'i ryddhau heb gyhuddiad.

Mae'r bachgen 10 oed yn parhau mewn cyflwr difrifol yn Ysbyty Alder Hey yn Lerpwl.

Dywedodd Rhingyll Liam Ho o'r Uned Plismona Ffyrdd: "Erys ein meddyliau gyda theulu a chyfeillion y bachgen 10 oed.

"Mae'r ymchwiliad ar y cyd i'r gwrthdrawiad yn parhau a hoffwn ddiolch i gymuned Saltney am eu cydweithredi i'r ymholiad cymhleth.

"Hoffem ddiolch i'r rhai hynny i gyd sydd wedi dod ymlaen gyda gwybodaeth. Mae'r ymchwiliad yn parhau a pharhawn i apelio unrhyw un a all fod â gwasanaeth ac sydd eto i ddod ymlaen i gysylltu â ni cyn gynted â phosibl gan ddyfynnu rhif cyfeirnod X002696."

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.