Carcharu dyn am yrru'n beryglus cyn gwrthdaro

Mae dyn a yrrodd i mewn i gerbyd arall ar gyflymder mawr wedi ei garcharu.

Photograph of Dafydd John Parry

Dedfrydwyd Dafydd John Parry, 25 oed o Fae Cemaes, Ynys Môn yn Llys y Goron, Caernarfon ddoe (dydd Llun) yn dilyn digwyddiad ar 11 Gorffennaf y llynedd.

Tua 7.30pm gyrrodd Parry heibio swyddog o’r Uned Plismona’r Ffyrdd ar yr A5025 ar gyflymder i gyfeiriad Amlwch.

Dilynodd y swyddog Parry a oedd yn gyrru Volkswagen Golf arian ar gyflymder hyd at 75 mya mewn parth 30 mya ar hyd Ffordd Madyn pan fu mewn gwrthdrawiad â Mitsubishi a oedd yn dod allan o lôn ochr.

Tarodd y Golf y Mitsubishi cyn taro wal gerrig.

Photograph of the crashed Golf

Aeth y ddau yrrwr i Ysbyty Gwynedd ym Mangor a’u gadael allan yn ddiweddarach.

Cafodd Dafydd John Parry ei gyfweld yn ddiweddarach gan swyddogion a’i gyhuddo o yrru yn beryglus, methu â stopio, gyrru heb drwydded nac yswiriant ac am fod â theiars diffygiol.

Roedd gan y Golf ddau deiar wedi treulio, brêcs diffygiol a dim MOT ddilys.

Photograph of the worn tyres

Fe’i ddedfrydwyd i 10 mis yn y carchar a’i wahardd rhag gyrru am ddwy flynedd a phum mis ac yna bydd rhaid iddo basio prawf gyrru estynedig.

Meddai PC Scott Martin o Uned Plismona’r Ffyrdd: “Mi allai hyn bod wedi bod yn wrthdrawiad traffig angheuol oherwydd bod Parry yn gyrru mor gyflym mewn ardal brysur. Digwyddodd y gwrthdrawiad o fewn tafliad carreg i gae chwarae plant. Does ond gwybod beth allai fod wedi digwydd.

“Doedd Parry ddim wedi meddwl am neb arall wrth iddo yrru yn beryglus y noson honno ac rydym yn gobeithio y bydd y ddedfryd hon yn anfon neges glir y bydd unrhyw un sydd wedi ei euogfarnu o droseddau o’r fath yn cael ei gosbi’n llym.”

 

.