Dedfrydu dyn ar ôl gwrthdrawiad angheuol ym Mae Trearddur

Mae dyn wedi cael ei ddedfrydu ar ôl pledio’n euog o achosi marwolaeth Gareth Wyn Roberts, 53 oed drwy yrru’n anghyfrifol ym mis Mai 2018.

Ymddangosodd Raymond Kitching, 79 oed o Ffordd Trearddur, Bae Trearddur yn Llys Ynadon Caernarfon heddiw (dydd Iau, 7 Chwefror) lle cafodd ei ddedfrydu i 16 wythnos o garchar wedi ei ohirio am ddwy flynedd. Cafodd hefyd ei atal rhag gyrru am dair blynedd a gorfod sefyll ei brawf eto. Bydd yn rhaid iddo wneud 200 awr o wasanaeth i’r gymuned. Bydd yn rhaid iddo dalu costau hefyd.

Digwyddodd y gwrthdrawiad tua 11.30am rhwng Ford Focus Mr Kitching a beic modur ar Lôn Sant Ffraid, Bae Treaddur.

Bu farw Gareth Roberts a oedd yn gyrru’r beic modur yn y fan a’r lle.

Meddai PC Arwyn Phillips o Uned Plismona’r Ffyrdd: “Mae’n rhaid i Mr Kitching fyw gyda’r ffaith bod ei ymddygiad wedi arwain at farwolaeth dyn roedd ei deulu yn ei garu ac sydd wedi ei golli. Cydymdeimlwn â theulu Mr Roberts.

“Mae hwn yn achos trasig sy’n dangos pa mor bwysig yw hi i yrwyr ganolbwyntio’n llwyr wrth yrru.

“Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ymrwymo i wella diogelwch ar y ffyrdd ac maent yn blaenoriaethu gwrthdrawiadau angheuol ac anafiadau difrifol i sicrhau bod pob ymdrech yn cael ei wneud i ddod â’r troseddwyr o flaen eu gwell.”