Cardiau Iechyd Meddwl

Mae modd i chi yn awr gasglu cardiau gwybodaeth iechyd meddwl o’ch gorsaf heddlu lleol.

Datblygodd PC Sian Thompson gardiau newydd sy’n eich cyfeirio at linellau cymorth cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl.  Bydd y cardiau ar gael mewn gorsafoedd ar draws Gogledd Cymru. Gall y cardiau gael eu rhannu gan swyddogion pan maent yn teimlo y gallent fanteisio o wybod  am y llinellau cymorth sydd ar gael iddynt.

Mae’r cardiau yn cynnwys llinell gymorth C.A.L.L  a manylion negeseuon ffôn, cyfeiriad gwefan Dewis Cymru a llinellau cymorth cenedlaethol eraill ar gyfer asiantaethau iechyd meddwl.  Mae yna hefyd flwch ar waelod y cerdyn lle gall swyddogion heddlu ei lenwi gyda’u gwybodaeth gyswllt fel pwynt cymorth ychwanegol. 

Mae iechyd meddwl wedi dod yn ganolbwynt pwysig ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru ers i swyddogion fynychu sawl digwyddiad lle mae’r rhai oedd yn rhan ohono wedi bod yn dioddef rhyw fath o argyfwng salwch meddwl.  Mae argaeledd y cardiau hyn yn rhoi adnodd ychwanegol i’r heddlu ddefnyddio yn y digwyddiadau hyn a gobeithio byddent yn gallu cyfeirio rhai pobl i gyfeiriad yr asiantaethau cymorth perthnasol.

Os hoffech gael un o’r cardiau hyn neu’n gwybod am rywun fyddai’n manteisio o gael eu cyfeirio at asiantaeth iechyd meddwl yna ewch i’ch gorsaf heddlu lleol a gofyn am y cardiau iechyd meddwl .