Dau o Lannau Mersi yn euog mewn ymchwiliad i Linellau Cyffuriau.

Cafwyd Colin Joseph Jones, 49 oed o Lerpwl yn euog yn Llys y Goron, yr Wyddgrug o Gynllwynio i Gyflawni Niwed Corfforol Difrifol (GBH).

 

Roedd wedi cyfaddef eisoes i gynllwynio i gyflenwi cyffuriau Dosbarth A.

 

Cyfaddefodd David James Rawling 38, hefyd o Lerpwl i gynllwynio ac mae'n aros i gael ei ddedfrydu.

 

Mae'r achos yn dilyn Ymgyrch Tide - ymchwiliad i gangiau Llinellau Cyffuriau lle gweithredwyd gwarantau ar draws Glannau Dyfrdwy, Glannau Mersi a'r Alban fis Medi diwethaf.

 

Cafwyd Jones a Rawling, ynghyd â 16 unigolyn arall yn euog o amrywiol droseddau o ganlyniad i Ymgyrch Tide a byddant yn cael eu dedfrydu fis nesaf.

 

Yn ystod yr achos, clywodd y Llys bod Heddlu Glannau Mersi wedi cyhoeddi 'hysbysiad bygythiad i fywyd' ar Lee Murray yn dilyn yr hyn a glywyd drwy ddyfais clustfeinio ar gar Rawling. Nid oedd Murray, mae'n debyg wedi bod yn ateb galwadau i gymryd gorchmynion ar gyfer y 'Llinell Echo' yr oedd yn ei redeg yn honedig i Jones ar y pryd.

 

Wrth siarad ar ôl y ddedfryd, dywedodd  Ditectif Arolygydd Lee Boycott o Uned Troseddau Difrifol a Threfnedig Heddlu Gogledd Cymru ‘Rydym yn croesawu'r ddedfryd heddiw. Mae hwn wedi bod yn ymchwiliad cymhleth sy'n dangos ein hymroddiad i daclo troseddau difrifol a threfnedig.

 

"Mae'r ddedfryd yn rhoi neges glir i'r rhai sy'n delio â chyffuriau yng Ngogledd Cymru; waeth ble yr ydych yn byw byddwn yn eich erlid yn ddidrugaredd ar draws ffiniau.

 

'Mae diogelwch ein cymunedau a'r rhai sydd yn byw ar drugaredd gangiau llinellau cyffuriau yn flaenoriaeth uchel i ni wrth i ni geisio creu'r lle mwyaf diogel yn y DU.

 

"Mae'r achos hwn yn fwy na delio â chyffuriau ac mae'n pwysleisio pa mor bell yr aiff y gangiau hyn i gadw eu gafael ar y farchnad."

 

Os oes gennych unrhyw wybodaeth bellach ynglŷn â delio â chyffuriau cysylltwch â'r heddlu ar 101 neu drwy'r wefan  https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support

 

Fel arall, gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111."