Gyrrwr beic modur yn marw ar ôl gwrthdrawiad ger Rhuthun.

Dydd Sul 08 Medi 2019

Mae gyrrwr beic modur wedi marw ar ôl gwrthdrawiad traffig ar Nant y Garth, Rhuthun.

Digwyddodd y gwrthdrawiad tua 1.30pm Ddydd Sul, 8 Medi ar yr A525, Pentre Celyn, Rhuthun ar fwlch Nant y Garth rhwng coleg Llysfasi a'r chwareli. Roedd y gwrthdrawiad rhwng peiriant cynaeafu a beic modur.

Dywedodd y Rhingyll Nicola Grimes-Williams o Uned Plismona'r Ffyrdd: "Bu farw'r dyn yn y fan a'r lle. Rydym yn estyn ein cydymdeimlad at deulu a chyfeillion y dyn yn ystod y cyfnod anodd hwn." Rydym yn apelio ar i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad neu unrhyw un a oedd yn teithio ar y ffordd honno sydd o bosib â chamera cerbyd i gysylltu â ni cyn gynted â phosib."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â swyddogion ar 101 neu drwy'r wefan gan ddyfynnu rhif cyfeirnod X131545.