Ymchwiliad i lofruddiaeth ar Ynys Môn

Ymchwiliad i lofruddiaeth ar Ynys Môn

 Mae ditectifs o Heddlu Gogledd Cymru wedi sefydlu 'ystafell ddigwyddiadau' yng Ngorsaf Heddlu Llangefni yn dilyn marwolaeth drasig dyn lleol adnabyddus 58 oed. Dywedodd DCI Brian Kearney:   "Rhwng 10-11am ddydd Mawrth 17 Tachwedd 2020, ymosodwyd yn ddifrifol ar ddyn lleol 58 oed yn ardal Stryd Thomas / Mount Pleasant yng Nghaergybi. Hyd yn hyn, rydym wedi sefydlu bod y dioddefwr wedi llwyddo i gerdded i lawr Stryd Thomas heibio'r Senotaff i gartref ei bartner ger Heol Holborn, Caergybi.  

Yn fuan ar ôl yr ymosodiad, cafodd y dyn ei gludo gan ambiwlans i Ysbyty Gwynedd a'i drosglwyddo yn ddiweddarach y noson honno i Ysbyty Athrofaol Brenhinol Stoke. Er ymdrechion gorau'r gwasanaethau brys bu farw'r dyn nos Iau, 19 Tachwedd 2020 gyda'i deulu wrth ei ymyl. Maent yn cael cefnogaeth gan Swyddogion Cyswllt Teuluoedd sydd wedi'u hyfforddi'n arbenigol. Gofynnaf i'w preifatrwydd gael ei barchu yn ystod y cyfnod hwn.

Rwyf yn apelio ar unrhyw un a welodd yr ymosodiad hwn neu a welodd ddyn yn ansefydlog ar ei draed rhwng Heol Holborn, Ffordd Victoria a Stryd Thomas rhwng 10 ac 11 o’r gloch y bore, ddydd Mawrth 17 Tachwedd 2020 neu sydd ag unrhyw wybodaeth berthnasol arall mewn perthynas â'r ymholiad hwn i gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru.

 Un o'r llefydd mwyaf diogel yn y DU yw Ynys Môn, diolch i'r gefnogaeth a dderbyniwn gan y gymuned mewn ymchwiliadau i droseddau difrifol. Hoffwn ategu, os oes gennych unrhyw wybodaeth cysylltwch â ni i'n cynorthwyo. Rydym yn ddiolchgar iawn i'r bobl sydd eisoes wedi dod ymlaen i'n cynorthwyo gyda'r ymchwiliad.”

 Hoffai Heddlu Gogledd Cymru glywed oddi wrth unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw drwy'r sgwrs we fyw.

https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support

 Fel arall, ffoniwch yr Heddlu ar 101 neu'n ddienw drwy Crimestoppers ar 0800 555 111 cyf Y168927

 

.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.