Diweddariad Llofruddiaeth Caergybi: Enwi dioddefwr yr ymosodiad

Mae Heddlu Gogledd Cymru heddiw wedi cadarnhau pwy yw'r dyn gafodd ei lofruddio yng Nghaergybi, sef David John Jones, 58 oed, sydd hefyd yn cael ei adnabod yn lleol fel DJ.

Mae'r teulu wedi cyhoeddi datganiad byr y bore yma drwy'r swyddogion cyswllt teulu.

"Mae ein teulu wedi'u chwalu’n llwyr ar ôl marwolaeth drasig David a elwir hefyd yn DJ, tad, taid a phartner poblogaidd. Ni all geiriau ddisgrifio ein sioc a'n arswyd ar yr hyn sydd wedi digwydd i David. Hoffem ddiolch i'r staff meddygol a wnaeth bopeth posibl i geisio achub David... ni all geiriau ddisgrifio ein colled a'n teimlad o anobaith."

 

Mae dau ddyn lleol a dynes leol yn aros yn nalfa'r heddlu mewn cysylltiad â'r ymchwiliad i lofruddiaeth.

Ddoe (Dydd Gwener Tachwedd 20), ymddangosodd dyn 47 oed mewn 'llys arbennig' yn Llandudno ac mae'r heddlu wedi cael gwarant o gadw pellach i'w ddal tan ddechrau bore yfory (dydd Sul).

Mae dyn 38 oed a dynes 44 oed gafodd eu harestio ddoe yn ardal Caergybi yn aros yn y ddalfa ar ôl i dditectifs gael cyfnod pellach o estyniad gan Uwcharolygydd Heddlu'r bore yma, dydd Sadwrn 21 Tachwedd 2020.

Dywedodd y DCI Brian Kearney, yr Uwch Swyddog Ymchwilio, "Mae ein meddyliau'n aros gyda theulu a ffrindiau David John Jones ar yr adeg drasig hon. Rydym yn ddiolchgar am y cymorth a'r gefnogaeth a gawsom gan ein cymuned yn dilyn ein hap apeliadau cynharach i'r wasg - mae nifer o dystion wedi dod ymlaen.

 

 

"Fodd bynnag, byddwn unwaith eto'n apelio ar unrhyw un a welodd yr ymosodiad hwn neu a welodd ddyn yn ansefydlog ar ei draed rhwng Ffordd Thomas, Ffordd Victoria a Ffordd Road rhwng 1000-1100 fore dydd Mawrth 17 Tachwedd 2020 neu sydd ag unrhyw wybodaeth berthnasol arall mewn perthynas â'r ymholiad llofruddiaeth hwn i gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru."

Ffoniwch 101 neu defnyddiwch y we

https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support

Cyfeirnod Y168927

 

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.