Ffenest recriwtio swyddogion yn agor

Allwch chi weld eich hun yn gwasanaethu eich cymuned? A allech chi gynorthwyo'r rhai hynny sydd fwyaf bregus o fewn ein cymunedau, neu weithio i dawelu meddwl unigolion neu gymunedau drwy sefyllfaoedd heriol neu anodd?

Mae plismona'n un o'r swyddi mwyaf amrywiol sydd yna. Daw swyddogion i'r gwaith bob un dydd i wynebu'r anwybod.

Mae gan swyddogion heddlu'r cyfle i achub bywydau pobl.

Mae gan swyddogion heddlu'r cyfle i newid bywydau pobl.

Mae swyddogion heddlu yn cynorthwyo ac yn amddiffyn cymunedau

Mae rhywfaint o waith papur, ond mae hefyd yr adrenalin o ymateb i alwad 999, heb wybod yr hyn all ddigwydd nesaf. Mae'r cyfeillgarwch o weithio fel tîm i ymdrin â digwyddiad difrifol, a'r bodlonrwydd o fod yn bresenoldeb sicr i'r bobl yn eich rhawd cymdogaeth.

Gall fod yn galed a dirdynnol, ond gall fod yn werth chweil hefyd mewn ffordd na all swydd arall fod.

Mae'r ffenest recriwtio yn agor ar ddydd Llun 14 Hydref ac yn cau am hanner dydd ar ddydd Llun 28 Hydref er mwyn dechrau ym mis Mai/Mehefin 2020, felly sicrhewch eich bod yn cael eich cais i mewn yn gynnar!

Ond os ydych eisiau gwybod mwy, bydd yr heddlu'n cynnal digwyddiadau ymgyfarwyddo ledled y rhanbarth yr wythnos hon, gan roi cyfle i bobl holi unrhyw gwestiynau sydd ganddynt am weithio i Heddlu Gogledd Cymru, ynghyd a'r broses recriwtio. 

Bydd cyflwyniad 30 munud o hyd am 6yh a fydd yn rhoi gwybodaeth ddiddorol a defnyddiol ynghylch ymuno â Heddlu Gogledd Cymru. Mae croeso hefyd i deulu neu ffrindiau ddod fel y gallent wybod mwy am sut mae hi i gael anwylyn yn gweithio i'r heddlu.

Cynhelir y digwyddiadau ymgyfarwyddo ar:

Dydd Llun 7 Hydref 2019 – 5.30yh-7.30yh: Coleg Cambria, Campws Glannau Dyfrdwy

Dydd Mawrth 8 Hydref 2019 – 5.30yh-7.30yh: Coleg Llandrillo, Campws Llandrillo yn Rhos

Dydd Mercher 9 Hydref 2019 – 5.30yh-7.30yh: Coleg Meirion-Dwyfor, Campws Dolgellau

Os hoffech ddod i un o'r digwyddiadau uchod, cofrestrwch eich presenoldeb drwy'r e-bost SSFPCRecruitment@nthwales.pnn.police.uk yn dweud yn glir pa ddigwyddiad y byddwch yn mynd iddo.