Enfys yn y ffenest yn codi calon yn ystod argyfwng coronafirws

Er mwyn cynorthwyo  lledaenu positifrwydd ymysg plant yn ystod yr argyfwng coronafirws, mae Heddlu Gogledd Cymru wedi creu taflen liwio arbennig.

Llun Enfys

Mae’r ffasiwn o luniau enfys yn cael eu gosod mewn ffenest wedi cael ei weld o amgylch y byd ac wedi bod yn hynod o boblogaidd yn y DU ers i ysgolion gau wythnos ddiwethaf o achos yr argyfwng iechyd.

Er mwyn ceisio lledaenu ychydig bach o hapusrwydd o gwmpas cymunedau Gogledd Cymru, mae’r heddlu wedi creu taflen liwio ac yn annog plant i’w lliwio a’u gosod yn eu ffenestri adref.

Dywed y Dirprwy Brif Gwnstabl Richard Debicki: “Rydym eisoes wedi derbyn nifer o negeseuon cefnogol, gan gynnwys cardiau a lluniau meddylgar gan blant lleol.”

“Mae hwn wir wedi codi calon yn ystod cyfnod anodd a phoenus.

“Nod y daflen liwio yw gwasgaru ychydig bach o hapusrwydd o amgylch ein cymunedau. Felly rydym yn annog pobl i ymweld â’n gwefan ac argraffu copi.

“Fel tad i ddau o blant ifanc fy hun dwi’n gwybod pa mor anodd yw eu diddori. Rydym yn gobeithio bydd hyn yn codi calon ac yn gwneud i bobl wenu. Rydym ni hefyd yn gobeithio y bydd yn dweud wrth ein cydweithwyr yn y gwasanaethau iechyd ein bod yn ddiolchgar am eu holl waith er mwyn gwarchod ein cymunedau.

“Hoffwn gymryd y cyfle i bwysleisio ein bod yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid allweddol er mwyn ceisio atal lledaenu’r firws, ac er gwaetha’r sefyllfa bresennol, rydym yn parhau i fod allan yn gweithio yn cadw ein cymunedau’n ddiogel.

“Fodd bynnag rydym angen i’r cymunedau weithio gyda ni – drwy aros adref. Gwrandewch ar Lywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru. Dwi’n annog pawb i fynd ar eu gwefannau i gael gwybodaeth a’r cyngor diweddaraf.”

Mae rhieni a gofalwyr yn cael eu hannog i anfon lluniau at yr heddlu drwy ‘tagio’ Heddlu Gogledd Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol. Bydd yr heddlu wedyn yn eu rhannu ar Facebook, Twitter ac Instagram. Bydd y rhai gorau yn cael eu rhoi mewn het i ennill gwobr.

Mae copi PDF o’r daflen lliwio ar gael isod:

Poster Enfys

Poster Enfys