Apêl ar ôl lladrad ym Mae Penrhyn

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl lladrad mewn siop bapur ym Mae Penrhyn, Llandudno.

Digwyddodd y lladrad tua 8.20pm neithiwr, Awst 12 pan aeth dyn i mewn i siop bapur Premier gyda chyllell yn hawlio arian.
 

Aeth ag arian o'r til cyn dianc. Ni chafodd neb eu hanafu yn ystod y digwyddiad.

Disgrifiwyd y person o dan amheuaeth fel dyn o daldra cymedrol, yn fain o gorff gydag acen glannau Mersi.

Roedd yn gwisgo hwdi glas golau, jîns glas ac esgidiau du.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â 101 neu <https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support> gan ddyfynnu cyf X116352.

 

 

.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.