Masnachwyr twyllodrus yn Nyffryn Conwy

Mae'r heddlu yn annog pobl i fod yn wyliadwrus ar ôl i bobl fregus gael eu targedu gan fasnachwyr twyllodrus yn Nyffryn Conwy.

Dros yr wythnos diwethaf bu dyn a dynes yn galw heibio yn cynnig gwasanaeth torri coed.

Mae'r ddau berson, sy'n teithio mewn Land Rover Defender gwyn yn ôl pob golwg yn cynnig gwneud y gwaith a swm anferthol o arian.

Meddai'r Rhingyll Lisa Armstrong: "Rydym yn gofyn i bobl fod yn wyliadwrus ac yn cynghori trigolion, yn enwedig yr henoed i beidio â derbyn unrhyw gynigion oddi wrth alwyr digroeso i gwblhau unrhyw fath o waith yn eu cartrefi."

"Dylid pwysleisio bod rhaid i bawb fod yn ofalus ac ni ddylai neb dderbyn cynnig i wneud gwaith gan alwyr di-groeso.  Os ydych yn amau unrhyw beth, galwch yr heddlu ar 101 neu gysylltwch â'r adran Safonau Masnachu.”

I helpu lleihau troseddau ar y trothwy datblygwyd tri cham clir i helpu lleihau'r nifer o fasnachwyr twyllodrus a byrgleriaethau ac i gynyddu riportio digwyddiadau amheus.

Y tri cham yw:

  • Cadwch y tacla allan o’ch cartre!
    • Byddwch yn barod, byddwch o dan reolaeth
    • Galwch gymydog neu'r heddlu