Diogelu eich pethau gwerthfawr

Mae'r heddlu yn Wrecsam yn ymuno â pherchnogion siopau'r Stryd Fawr i annog siopwyr i roi marc diogelwch ar eu heiddo gwerthfawr.

Gan weithio gyda Curry's yn Wrecsam mae'r heddlu wedi datblygu llyfryn sy'n awgrymu i gwsmeriaid gofnodi rhifau cyfres ar eu heiddo i helpu'r heddlu i ddod o hyd iddynt pe baent yn cael eu dwyn.

 Y bwriad wedyn yw gweithredu'r cynllun mewn siopau eraill ar draws Wrecsam.

 Dywedodd PC Gareth Roberts, sy'n gyfrifol am y fenter: "Ar drothwy'r Nadolig, mae'r fenter wedi'i hanelu er mwyn atgoffa pobl i gymryd camau diogelwch i atal lladrata.

 "Mae eich eiddo'n werthfawr i chi, ond i leidr maen nhw'n ffordd arall o wneud arian hawdd. Os caiff eich teledu, neu eich peiriant chwarae gemau eu dwyn mi allwch gael rhai newydd ond beth am bethau nad oes modd eu cael eto? Gall y rhain gynnwys eitemau o werth sentimental.

“Allech chi ddisgrifio eich eiddo coll yn fanwl i'r heddlu? Nid yw mor hawdd â hynny. Beth am dynnu lluniau ffotograff o'ch eiddo gwerthfawr? Bydd hyn nid yn unig yn help i'w disgrifio ond hefyd yn profi eu bod yn bodoli ac mai chi sydd eu piau nhw os cânt eu dwyn. Dechreuwch gofnodi eich pethau gwerthfawr a'u marcio."

 Mae sawl ffordd o farcio eich eiddo yn dibynnu ar y math o wrthrych. Gallwch gael pecynnau 'hawdd eu defnyddio' o siopau papur, siopau DIY neu grwpiau Gwarchod Cymdogaeth. Gall pin engrafu, neu ben Uwch Fioled neu feiro 'anweledig' rhoi marc anweledig ar eich eiddo sydd ond i'w weld o dan lamp Uwch Fioled.

"Mae rhai nwyddau, gan gynnwys ambell deledu, bellach yn caniatáu i chi gofnodi eich manylion yn electronig. Gwneir hyn fel arfer pan fyddwch yn gosod eich teledu ac fe'i diogelir gan god pin."

"Os ydych yn prynu beic fel anrheg Nadolig ewch i: https://www.bikeregister.com am gynghorion diogelwch. Bydd swyddogion o ardal tîm Plismona Rhosddu ac Acton yn cynllunio cynllun marcio beiciau yn y Flwyddyn Newydd. Datgelir y manylion yn agosach at yr amser."

 

 

.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.