Gwrthdrawiad difrifol ar Griffiths Crossing ger Caernarfon: Apêl

Mae beiciwr modur wedi cael anafiadau difrifol ar ôl gwrthdrawiad traffig ffordd ar Griffiths Crossing ger Caernarfon pnawn ddoe (dydd Sul, 12fed o Fai).

Toc ar ôl 4pm fe dderbyniodd yr heddlu adroddiad gan y Gwasanaeth Ambiwlans am wrthdrawiad rhwng pedwar cerbyd, sef beic modur, Renault Megane lliw glas, Isuzu D-max 4x4 a Ford Focus gwyn ar Griffiths Crossing yn arwain at Ffordd Osgoi Felinheli.

Cludwyd y beiciwr i Ysbyty Gwynedd ym Mangor ond mae hi eisoes wedi cael ei throsglwyddo i’r ysbyty yn Stoke hefo anafiadau difrifol.

Meddai PC Daniel Edwards o Uned Plismona’r Ffyrdd: “Fe gafodd y beiciwr anafiadau difrifol ac oherwydd hynny mai wedi cael ei throsglwyddo i’r ysbyty yn Stoke.

“Rydym yn apelio am dystion i’r gwrthdrawiad, ac yn awyddus iawn i siarad ag unrhyw un a oedd yn teithio o amgylch yr ardal neu unrhyw un sydd â chamera cerbyd i gysylltu â ni.”

Dylai unrhyw un all gynorthwyo’r ymchwiliad gysylltu ag Uned Plismona’r Ffyrdd, Rhanbarth y Gorllewin ar 101 neu drwy’r sgwrs fyw ar y we gan roi’r rhif cyfeirnod X065014.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.