Gwrthdrawiad difrifol yn Owrtyn ger Wrecsam

Dydd Gwener, 2 Ionawr 2019

Aethpwyd â phump o bobl i’r ysbyty neithiwr (Nos Fawrth, 1 Ionawr) yn dilyn gwrthdrawiad traffig difrifol yn Owrtyn, Wrecsam.

Yn fuan wedi 10.30pm cafodd swyddogion wybod am wrthdrawiad un-cerbyd yn ymwneud â Skoda Fabia glas ar yr A528 Ffordd Salop.

O ganlyniad aethpwyd â dwy ferch a thri dyn ifanc yn eu harddegau/ugeiniau cynnar i’r ysbyty gydag anafiadau difrifol. Aethpwyd â thri yn gyntaf i Ysbyty Wrecsam Maelor a dau i Ysbyty’r Dduges yng Nghaer.

Ers hynny mae un ferch wedi cael ei throsglwyddo i’r ysbyty yn Stoke gydag anafiadau newid bywyd difrifol ac mae un dyn ifanc wedi ei drosglwyddo i Ysbyty Walton gydag anafiadau difrifol.

Meddai Stephen Richards o Uned Plismona’r Ffyrdd: “Rwyf yn apelio ar unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, neu unrhyw un a oedd yn teithio ar hyd Ffordd Salop ar adeg y gwrthdrawiad ac sydd â thystiolaeth camera i gysylltu â ni.”

Dylai unrhyw un â gwybodaeth a allai fod o gymorth i’r ymchwiliad gysylltu â swyddogion yn Uned Plismona’r Ffyrdd yn Llai gan ddyfynnu’r cyfeirnod X000588.

.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.