Gwrthdrawiad difrifol ger Treuddyn

Mae dyn wedi dioddef anafiadau difrifol sy’n peryglu ei fywyd ar ôl gwrthdrawiad ger Treuddyn neithiwr (nos Lun, 10fed o Fehefin).

Am 17:40 derbyniodd yr heddlu adroddiad gan y Gwasanaeth Tân ac Achub am wrthdrawiad rhwng fan Ford lliw gwyn a Volvo S40 lliw du ar y A5104 ger Treuddyn.

Aeth y tri gwasanaeth brys at y digwyddiad ac o ganlyniad i’r gwrthdrawiad cafodd saith person eu cludo i’r ysbyty.

Cafodd gyrrwr y fan, sydd yn ei 80’au, eu gludo i ysbyty yn Stoke gan yr ambiwlans awyr gydag anafiadau difrifol sy’n peryglu ei fywyd.

Cafodd teithiwr o’r fan ei gludo gan ambiwlans i Ysbyty Wrecsam Maelor gyda’r hyn a gredir i fod yn fân anafiadau.

Cludwyd gyrrwr y Volvo, merch yn eu 20’au, i Ysbyty Maelor ond mae hi eisoes wedi cael ei throsglwyddo i Stoke gydag anafiadau difrifol sy’n mynd i newid ei bywyd.

Cafodd pedwar teithiwr o’r Volvo eu cludo i’r ysbyty – tri i Stoke ac un i Ysbyty Maelor Wrecsam gydag anafiadau difrifol.

Meddai’r Rhingyll Jason Diamond o Uned Plismona’r Ffyrdd: “Rydym yn parhau i apelio am dystion, neu unrhyw un sydd â lluniau camera cerbyd i gysylltu â ni.”

Fe ail-agorwyd y ffordd tua 11pm.

Dylai unrhyw dystion neu unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu ag Uned Plismona’r Ffyrdd ar 101 neu drwy’r sgwrs fyw ar y we gan roi’r rhif cyfeirnod X080539.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.