Gwrthdrawiad difrifol yn Nolwyddelan

Dydd Llun 13 Ionawr 2020

Mae dyn wedi dioddef anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffordd yn Nolwyddelan brynhawn ddoe (dydd Sul, 12 Ionawr).

Yn fuan wedi 2pm galwyd ar Heddlu Gogledd Cymru yn dilyn gwrthdrawiad un cerbyd ar Bont Rufeinig yr A47094 yn ymwneud â Ford Fiesta gwyn.

Galwyd y tri gwasanaeth brys ac aethpwyd â'r gyrrwr, dyn yn ei 70au mewn hofrennydd Ambiwlans Awyr i'r ysbyty yn Stoke gydag anafiadau difrifol.

Dywedodd PC Mark Walker o Uned Plismona'r Ffyrdd: “Rydym yn apelio ar i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad i gysylltu â ni.

“Rydym yn apelio ar i unrhyw un a welodd y Fiesta yn cael ei yrru ychydig cyn y gwrthdrawiad, neu unrhyw un a oedd yn teithio ar y A470 ar adeg y gwrthdrawiad neu sydd â thystiolaeth cerbyd camera i gysylltu â ni.”

Mae'r ymchwiliad yn mynd yn ei flaen a dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â swyddogion yn yr Uned Plismona Ffyrdd ar 101 gan ddyfynnu rhif cyfeirnod Y005277.

 

.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.