Gwrthdrawiad difrifol ger Eglwysbach: Apêl

Mae'r heddlu'n adnewyddu eu hapêl am dystion ar ôl i ddau berson gael eu hanafu'n ddifrifol ar ôl gwrthdrawiad traffig ar y ffordd dros benwythnos Gŵyl y Banc.

Am 18:35 nos Sul, 25 Awst  cafodd Heddlu Gogledd Cymru eu galw ar ôl adroddiad am wrthdrawiad dau gerbyd ar yr A470 rhwng Glan Conwy a Thal-y-cafn ger mynedfa Gerddi Bodnant.

Roedd y gwrthdrawiad yn ymwneud a Honda Civic glas, a oedd yn teithio o gyfeiriad Llanrwst, ac Audi A3 gwyn a oedd yn teithio i'r cyfeiriad arall.

Cafodd gyrrwr yr Honda Civic ei gludo mewn hofrennydd i'r ysbyty yn Stoke lle mae'n aros gydag anafiadau difrifol. Cafodd gyrrwr a theithiwr sedd flaen yn ogystal a baban ifanc o’r Audi eu cludo i Ysbyty Glan Clwyd mewn ambiwlans.

Rhyddhawyd y gyrrwr a'r babi o'r ysbyty gyda mân anafiadau, fodd bynnag trosglwyddwyd y teithiwr benywaidd i'r ysbyty yn Stoke lle mae hefyd yn aros gydag anafiadau difrifol.

Dywedodd PC Robert Williams o'r Uned Plismona’r Ffyrdd: "Roedd y ffordd yn eithaf prysur ar y pryd gan ei bod yn benwythnos Gŵyl y Banc ac rydym yn parhau i apelio at unrhyw un sydd wedi oedd yn dyst i'r gwrthdrawiad i ddod ymlaen.

"Rydym hefyd yn awyddus i siarad ag unrhyw un sydd wedi gweld y naill gerbyd neu'r llall yn cael ei yrru yn union cyn y gwrthdrawiad, neu i unrhyw un oedd wedi bod yn teithio ar hyd yr A470 o gwmpas amser a lleoliad y digwyddiad sydd â lluniau camera cerbyd."

 Mae ymchwiliad ar y gweill a gofynnir i unrhyw un sy'n gallu cynorthwyo i gysylltu â swyddogion yn yr Uned Plismona’r Ffyrdd Ganolog yn Llanelwy ar 101 neu drwy'r we gan ddyfynnu’r cyfeirnod X123826.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.