Diwrnod Rhyngrwyd Diogelach 2020

Rydym yn cefnogi  Diwrnod Rhyngrwyd Diogelach eto eleni sy'n cael ei ddathlu heddiw (dydd Mawrth 11 Chwefror). Mae hon yn fenter ryngwladol sy'n cael ei dathlu gan dros 150 o wledydd ledled y byd mewn nod i hyrwyddo defnydd diogel a chadarnhaol o dechnoleg ddigidol i blant a phobl ifanc.

Bob blwyddyn, nod diwrnod rhyngrwyd mwy diogel yw codi ymwybyddiaeth o faterion ar-lein sy'n dod i'r amlwg drwy ddewis thema sy'n adlewyrchu pryderon cyfredol. Y thema eleni yw "Rhydd i fod" sy'n annog pobl ifanc i feddwl am eu hunaniaeth ar-lein, a sut mae'r rhyngrwyd yn siapio sut maen nhw'n meddwl amdanyn nhw eu hunain ac eraill.

Mae technolegau digidol yn darparu byd o bosibiliadau gyda chyfleoedd i ddysgu, cymryd rhan a chreu. Ond mae'r rhyngrwyd hefyd yn agor risgiau megis pryderon am breifatrwydd, seiberfwlio a dod i gysylltiad â chynnwys a allai fod yn niweidiol. Drwy weithio "law yn llaw at well rhyngrwyd" gallwn helpu i sicrhau amgylchedd ar-lein diogel i blant a phobl ifanc.

Nod Diwrnod Rhyngrwyd Diogelach  yw dechrau sgwrs genedlaethol am ddefnyddio technoleg mewn modd cyfrifol a pharchus i greu rhyngrwyd cynhwysol i bawb. Mae Canolfan Rhyngrwyd Diogelach y DU wedi creu adnoddau ar-lein i helpu i ddechrau sgyrsiau am sut i hyrwyddo defnydd diogel a chadarnhaol o'r rhyngrwyd i bobl ifanc a fydd yn cael ei rannu ar y cyfryngau cymdeithasol drwy'r dydd gan ddefnyddio hashtags #DiwrnodRhyngrwydDiogelach, #SID2020 a #rhyddifod.

Dysgwch fwy am sut y gall pawb chwarae rhan mewn hyrwyddo rhyngrwyd diogel a chynhwysol ar wefan Canolfan Rhyngrwyd Diogelach y DU.

Byddwn yn rhannu negeseuon am Ddiwrnod Rhyngrwyd Diogelach ar ein cyfrifon Facebook, Twitter ac Instagram heddiw, edrychwch a dewch i gymryd rhan yn y sgwrs drwy ein tagio yn eich cyhoeddiadau.

 

Diwrnod Rhyngrwyd Diogelach 2020