Nifer o fyrgleriaethau yng Nghaernarfon.

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth ar ôl nifer o fyrgleriaethau yng Nghaernarfon.

Digwyddodd y byrgleriaethau rhwng nos Iau 15/10 a dydd Gwener 16/10, pan dorrodd lladron i mewn i nifer o dai yn ardal Maesincla y dref a dwyn sawl eitem.

Dywedodd y Ditectif Ringyll Richard Griffith o CID Caernarfon: "Rwy'n awyddus iawn i glywed gan unrhyw un sy'n gwybod pwy oedd yn gyfrifol am y byrgleriaethau hyn neu a oedd yn yr ardal ac a allai fod wedi gweld gweithgarwch amheus. Byddwn hefyd yn gofyn i bobl edrych ar eu  camerâu cylch cyfyng preifat neu gamerâu cerbyd."

Mae hefyd yn werth atgoffa pob perchennog tŷ i fod yn wyliadwrus bob amser a sicrhau bod eich eiddo bob amser yn cael ei gloi a'i ddiogelu ac os gwelwch unrhyw ymddygiad amheus rhowch wybod i ni ar unwaith".

Os oes gennych unrhyw wybodaeth ffoniwch CID Caernarfon ar 101 neu defnyddiwch y we ar  ’https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support qgan ddyfynnur cyfeirnod 20000626110 <https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support qgan ddyfynnu'r cyfeirnod 20000626110. Neu galwch Crimestoppers  0800 555111.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.