Gwirio cyflymder ar Bont Britannia yn arwain at arestiadau

Arweiniodd gwiriad cyflymdra ar Bont Britannia neithiwr at ddau arestiad am yrru o dan ddylanwad cyffuriau ac atafaelu cerbyd.

Yn fuan ar ôl 9pm roedd swyddog o'r Uned Plismona Ffyrdd yn cynnal gwiriadau cyflymder ar yr A55 pan welodd Audi A3 yn teithio am 88 milltir yr awr yn y parth 50 milltir yr awr i gyfeiriad y gorllewin.

Stopiodd y swyddog y car a oedd yn cynnwys dau ddyn o Weriniaeth Iwerddon.

Methodd y gyrrwr, dyn 19 oed brawf cyffuriau ar ochr y ffordd ar ôl profi'n bositif am ganabis. Cafodd ei arestio a'i gludo i'r ddalfa.

Gadawyd y teithiwr yn y car yn aros i'w ffrind ddychwelyd er mwyn iddo barhau gyda'i siwrne i Gaergybi i ddal y llong draw i Iwerddon.

Yn fuan cyn 2am y bore 'ma (dydd Mawrth) mi wnaeth swyddog arall ddarganfod yr Audi a'r teithiwr 21 oed ym maes parcio Bangor. Methodd brawf cyffuriau ar ochr y ffordd ar ôl profi'n bositif am ganabis a hefyd am yrru heb drwydded nac yswiriant.

Cyhoeddwyd TOR (Adroddiad Trosedd Traffig) am y troseddau gyrru. Ers hynny mae wedi cael ei ryddhau o dan ymchwiliad am y drosedd o yrru o dan ddylanwad cyffuriau. Atafaelwyd yr Audi hefyd.

Derbyniodd y dyn 19 a gafodd ei arestio yn wreiddiol hysbysiad cosb benodedig graddedig (GFPN) o £500 am oryrru. Cafodd ei ryddhau o dan ymchwiliad am y drosedd o yrru o dan ddylanwad cyffuriau.

Dywedodd y Rhingyll Meurig Jones o'r Uned Plismona Ffyrdd: “Roedd hyn yn daith gostus i'r ddau a bydd rhaid iddynt aros ymhellach am ganlyniadau profion pellach. Tasai'r gyrrwr wedi bod yn cadw at y cyfyngiad cyflymder mwy na thebyg mi fyddai wedi cael parhau gyda'i siwrne. Yn anffodus iddo, roeddem ni yno ar yr amser iawn.

“Mae gyrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau nid yn unig yn drosedd ond hefyd yn hollol annerbyniol. Rydym wedi ymroi yn llwyr i wneud y ffyrdd yn fwy diogel i bawb a byddwn yn parhau i dargedu pobl sy'n rhoi bywydau eraill mewn peryg.

"Dylai unrhyw un sy'n ystyried gyrru a chyflawni un o'r 5 Angheuol wybod y byddwn allan yna yn aros amdanynt."

Unrhyw gwestiwn? Sgwrsiwch ar-lein. Dim ar gyfer achosion brys. .

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.