Datganiad ar ôl adfer corff o Afon Dyfrdwy

Ar ôl adfer corff o Afon Dyfrdwy yng Nghaer ddoe, dydd Iau 6ed Mehefin, rydym yn ymwybodol bod yna ddyfalu sylweddol ynghylch pwy yw'r person.

Hyd nes y bydd y dull adnabod ffurfiol wedi'i gynnal, nid ydym mewn sefyllfa i gadarnhau unrhyw beth am hunaniaeth y corff, ac er parch i unrhyw berthnasau,  rydym yn gofyn i'r wasg a'r cyhoedd aros am ganlyniad yr ymchwiliad.