Datganiad yn ymwneud â'r digwyddiad yn y Rhyl

Dydd Mawrth 13 Awst 2019

Galwyd yr heddlu gan ein cyfeillion yn y Gwasanaeth Ambiwlans i ddigwyddiad yn ardal Church Street, y Rhyl am 1.38am y bore (dydd Mawrth 13 Awst), lle dioddefodd dyn anafiadau sy'n peryglu ei fywyd.

Aethpwyd ag ef i'r ysbyty ac rydym wedi corlannu'r ardal wrth i ni gynnal ymchwiliad i'r digwyddiad.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â ni gan ddyfynnu X116491.

.