Ystyriwch y neges am aros adref o ddifrif

Glynwch at ganllawiau’r llywodraeth ac arhoswch adref hyd nes y mae’n gwbl angenrheidiol.

Dywedodd PC Dave Smith o dîm Cymdogaethau Diogelach Wrecsam: “Mae’r neges yn glir, arhoswch adref. Mae anwybyddu cyngor y llywodraeth â chanlyniadau difrifol i ni gyd ac mae’n peryglu bywydau eich teulu a’ch ffrindiau.

“Rydym yn ymwybodol nad yw rhai pobl yn dilyn cyngor cadw pellter cymdeithasol. Rydym yn annog y cyhoedd i wneud eu rhan drwy aros adref ac annog ffrindiau a theulu i wneud yr un peth. Byddwn yn patrolio Wrecsam heddiw i hysbysu aelodau o’r gymuned i aros adref. Byddwn hefyd yn dilyn cyngor drwy gadw ein pellter hefyd.”

“Rydym yn hyn i gyd gyda’n gilydd ac rydym angen eich cymorth mwy nag erioed. Lleihewch y galw ar ein gwasanaethau brys a chynorthwywch i achub bywydau. Drwy wneud hyn, byddwch yn gwneud gwahaniaeth go iawn. Gall y cyhoedd fod yn dawel eu meddwl y bydd yr heddlu’n parhau i roi cymorth, sicrwydd a gwasanaeth plismona o’r radd flaenaf.”

Peidiwch â ffonio ystafell yr heddlu. Ewch ar wefan y llywodraeth https://www.gov.uk/coronavirus

Cofiwch • Arhoswch adref • Yr unig resymau y dylech fynd allan yw nôl bwyd, am resymau iechyd neu waith hanfodol na ellir ei wneud o’r cartref • Cadwch 2 fedr (6 troedfedd) i ffwrdd o bobl eraill • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag yr ydych yn mynd adref

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.