Llanc yn marw ar ôl gwrthdrawiad yn Llanelwy

Gall Heddlu Gogledd Cymru gadarnhau bod y llanc 17 oed a gafodd ei anafu yn ddifrifol ar ôl gwrthdrawiad ar yr A55 ger Llanelwy nos Sadwrn yn anffodus wedi marw.

Mae wedi cael ei enwi fel Ethan Ross a oedd o ardal Llanelwy.

Toc wedi 10yh ar ddydd Sadwrn, 12 Medi, derbyniodd yr heddlu adroddiad am wrthdrawiad ar y ffordd ddeuol tua'r dwyrain ger cyffordd 26 i gyfeiriad Parc Busnes Llanelwy rhwng sgwter a Vauxhall Astra.

Yn anffodus bu farw Ethan, a gafodd ei hedfan yn ddiweddarach i'r ysbyty yn Stoke, neithiwr (Dydd Llun, 14 Medi).

Dywedodd y Rhingyll Raymond Williams o'r Uned Plismona Ffyrdd: "Yn gyntaf mae ein meddyliau a'n cydymdeimlad gyda theulu a ffrindiau Ethan yn ystod y cyfnod anodd hwn." Byddant yn awr yn cael eu cynorthwyo drwy'r ymchwiliad gan Swyddog Cyswllt Teuluoedd sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig.

“Rydym yn awyddus iawn i siarad ag unrhyw un a oddiweddodd y sgwter ar yr A55 tua'r dwyrain rhwng cyffordd 25 ger Ysbyty Glan Clwyd a chyffordd 26 i gyfeiriad Parc Busnes Llanelwy.  Rydym hefyd yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â ffilm camera cerbyd a allai fod wedi dal y digwyddiad."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo'r ymchwiliad gysylltu â swyddogion yn yr Uned Plismona Ffyrdd yn Llanelwy ar 101 neu drwy'r sgwrs we fyw gan ddyfynnu rhif cyfeirnod Y134933.

Nid yw Heddlu Gogledd Cymru yn gallu rhyddhau rhagor o wybodaeth ar hyn o bryd.

 

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.