Gwarant ym Mlaenau Ffestiniog

Cafodd tri o bobl eu harestio pan weithredwyd gwarant y bore yma ym Mlaenau Ffestiniog, dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

Cafodd swm mawr o gyffuriau Dosbarth A ac arian parod eu hatafaelu, a chafodd 2 ddyn o Lerpwl a thrydydd dyn o ardal Gwynedd eu harestio ac maent yn cael eu holi yn nalfa Caernarfon ar hyn o bryd.

Dywedodd yr Arolygydd Rhanbarthol Matt Geddes: "Hoffwn ddiolch a chanmol aelodau o'r gymuned leol sydd wedi rhannu’r wybodaeth angenrheidiol er mwyn i ni gymryd y camau cadarnhaol hyn heddiw. Heb eu cymorth, mae'n llawer anoddach i ni dargedu'r troseddwyr trefnedig hyn sy'n teithio i mewn i'n cymunedau i fanteisio ar unigolion bregus er eu budd eu hunain. "

"Byddwn yn parhau i gymryd camau o'r fath i ddiogelu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu a thargedu'r rhai sydd wedi'u niweidio fwyaf gan grwpiau troseddu trefnedig sy'n ceisio gweithredu yn ein hardal. Ni allaf orbwysleisio pwysigrwydd cudd-wybodaeth cymunedol, boed hynny'n cael ei drosglwyddo i ni'n uniongyrchol neu'n ddienw drwy Crimestoppers. "

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth yn ymwneud â'r bobl hyn yn y cymunedau sy'n ymwneud â chyflenwi cyffuriau alw'r heddlu ar 101. Fel arall, cysylltwch drwy’r we  ar:http://www.north-wales.police.uk/contact/chat-support  neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.