Teyrngedau ar ôl gwrthdrawiad angheuol yn Amlwch

Mae'r dyn fu farw ar ôl gwrthdrawiad traffig ffordd ar ffordd ddi-ddosbarth rhwng Amlwch a Rhosgoch nos Fercher wedi cael ei enwi.

Photograph of Jamie Stubbs

Roedd Jamie Thomas Stubbs yn 22 oed ac yn dod o ardal Rhosgoch. Roedd yn Was Fferm.

Mae ei deulu wedi rhoi'r deyrnged a ganlyn iddo:

"Roedd Jamie'n cael ei garu’n fawr gan ei fam, ei dad, ei frawd a'i chwaer a bydd colled fawr ar ei ôl."

Mae swyddogion yn parhau i apelio am dystion i'r gwrthdrawiad a ddigwyddodd yn fuan ar ôl 10 y nos ac oedd yn ymwneud â Fiesta lliw glas.

Galwyd ambiwlans, ond yn anffodus, bu farw yn y fan a'r lle.

Dywedodd Rhingyll Raymond Williams o'r Uned Plismona'r Ffyrdd eu bod nhw’n parhau i apelio am unrhyw dystion i ddod ymlaen: "Mae ein meddyliau yn aros gyda theulu Jamie ar yr amser anodd hwn.

"Rydym yn parhau i apelio at unrhyw un a oedd yn teithio yn y cyffiniau ac a welodd rhywun yn cerdded i gysylltu â ni. Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn clywed gan unrhyw un a fu'n gyrru yn yr ardal ychydig cyn y gwrthdrawiad ac a allai fod â lluniau camera cerbyd a allai fod o gymorth i ni gyda'n hymchwiliad. "

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â swyddogion yn Uned Plismona Ffyrdd y gorllewin ar 101 neu drwy'r we gan ddyfynnu'r cyfeirnod X129676.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.