Gwyliwch rhag sgâm Trwydded Deledu COVID-19.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn rhybuddio'r cyhoedd i fod yn wyliadwrus rhag sgâm trwydded deledu sy'n defnyddio Covid-19 i geisio dwyn gwybodaeth bersonol.

Mae Action Fraud yn parhau i weld nifer fawr o e-byst gwe-rhwydo yn ymwneud â'r Drwydded Deledu, ond yr wythnos diwethaf derbyniwyd dros 70 adroddiad o fersiwn newydd o'r sgâm. Gwnaed newidiadau bach i'r neges a'r dolenni gyda rhai yn cynnwys abwyd yn cyfeirio at Covid-19 i fachu pobl.

Mae'r e-byst yn honni bod debyd uniongyrchol y derbynnydd wedi methu a bod rhaid iddynt dalu er mwyn osgoi erlyn.

Mae'r e-byst hyn yn dangos y pennawd “We couldn't process the latest payment from your Debit Card - COVID19 Personalized Offer: You are be eligible for a 1 x 6 months of free TVLicence”.  Maent yn cynnwys dolen i osod debyd uniongyrchol newydd ar wefan sy'n cael ei rheoli gan droseddwyr.

Ar ddiwedd yr e-bost cynigir trwydded deledu am ddim am chwe mis a chynnig i glicio'r ddolen i wneud cais amdano. Mae'r ddolen yn arwain at arwydd mewn tudalen gyda ffurflen gais ar-lein yn rhoi cyfle i droseddwyr ddwyn cyfrineiriau e-bost a manylion personol eraill.

Os ydych yn derbyn e-bost fel hwn neu unrhyw e-bost amheus arall riportiwch o i’r Ganolfan Diogelwch Seibr Cenedlaethol (NCSC) ar unwaith drwy ei anfon ymlaen at report@phishing.gov.uk

Bydd rhaglen awtomatig yr NCSC yn profi dilysrwydd y safle ar unwaith. Bydd unrhyw safleoedd gwe-rhwydo yn cael eu dileu ar unwaith. Bydd hyn yn helpu diogelu eich hun rhag twyll, yn ogystal â rhoi cyfle i ni rybuddio eraill hefyd.

 Coronavirus Scam Warning

 

Am gyngor ar sut i warchod eich hun neu eich busnes rhag twyll, a throseddau seibr ewch i  www.gov.uk/coronavirus-fraud-and-cyber-crime. Mae cyngor penodol ar dwyll COVID-19 ar wefan Action Fraud .