Dedfrydu dau yn dilyn lladrad ym Mhrestatyn

Heddiw yn Llys y Goron Caernarfon dedfrydwyd Thomas Bell, 31, i 5 mlynedd a 4 mis, a dedfrydwyd Jordan Cretney, 27, i 6 mlynedd a 9 mis ar ôl i'r ddau bledio'n euog i ladrad yn Siop Londis ar Ffordd Isa, Prestatyn, ar 16 Tachwedd 2018. 

Aeth y ddau ddyn, o ardal Prestatyn, i'r siop a bygwth y dioddefwr gyda bwyell cyn dwyn arian parod o'r til.  Ar ôl methu ag ateb mechnïaeth, roedd Bell ar ffo tan fis Tachwedd 2019.

Gan groesawu'r ddedfryd dywedodd DC 3112 Liam Jones o CID yr Ardal Ganolog: "Roedd hwn yn lladrad treisgar lle bygythiwyd y cynorthwyydd siop gyda bwyell. Hoffwn gydnabod dewrder y dioddefwr a diolch i'r tystion sydd wedi cynorthwyo yn yr ymchwiliad."

Ychwanegodd y dioddefwr, sy'n dymuno bod yn ddienw: "Dwi'n falch o weld fod y ddau oedd yn gyfrifol wedi mynd o flaen eu gwell. Dwi'n croesawu'r dedfrydau maent wedi'i gael. Efallai y gwnânt ddefnyddio'r amser i adlewyrchu ar yr hyn maent wedi'i wneud."