Marwolaeth anesboniadwy yn Llangower, Y Bala

Mae’r ddynes a gafodd ei chanfod yn farw yn Llangywer ger y Bala ar Nos Galan wedi cael ei henwi.

Roedd Hollie Sheridan-Connis yn 24 oed ac yn dod o ardal Penbedw.

Cynhaliwyd archwiliad Post Mortem yn gynharach heddiw ond mae’r heddlu yn aros i gael canlyniadau adroddiadau Tocsicoleg.

Mae dyn 31 oed, sydd hefyd o ardal Glannau Mersi a oedd yn cynorthwyo’r heddlu gyda’i ymholiadau wedi ei ryddhau o dan ymchwiliad.

Meddai Uwcharolygydd Dros Dro Neil Harrison o Heddlu Gogledd Cymru: “Cydymdeimlwn â theulu a ffrindiau Hollie yn ystod y cyfnod anodd hwn.

“Mae archwiliadau fforensig ar y safle wedi eu gwneud ac rydym yn aros am ganlyniadau’r profion tocsicoleg.”

Nid yw Heddlu Gogledd Cymru mewn sefyllfa i gyhoeddi unrhyw fanylion pellach ar hyn o bryd.

.