Diweddariad ar ymchwiliad i lofruddiaeth - tri wedi eu harestio

Arestiwyd dau berson y bore 'ma yng Nghaergybi mewn cysylltiad â llofruddiaeth dyn lleol 58 oed ac mae'r ddau yn cael eu cadw mewn dalfeydd yng Ngogledd Cymru.

Mae'r dyn 47 oed a arestiwyd ar nos Fawrth mewn cysylltiad â'r digwyddiad hefyd wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddio.

Dywedodd DCI Brian Kearney:   "Rydym yn cydymdeimlo gyda theulu a chyfeillion y dyn a fu farw a gofynnwn i'w preifatrwydd gael ei barchu. Rydym yn llwyr werthfawrogi'r sioc y mae hyn wedi achosi i'r  gymuned ac rydym yn parhau i apelio at unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth i ddod ymlaen."

"Yn gynnar y bore yma, arestiwyd dyn lleol 38 oed gan swyddogion o'r tîm ymchwilio ar amheuaeth o lofruddiaeth. Yn ddiweddarach, cafodd dynes 44 oed ei harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth, eto yn ardal Caergybi.

Mae tri pherson nawr yn y ddalfa mewn cysylltiad â'r llofruddiaeth hon.