Diweddariad i'r digwyddiad yn y Rhyl

Dywedodd Prif Arolygydd Sir Ddinbych Andrew Williams: "Yng nghyswllt y digwyddiad yn y Rhyl - mae'r dyn, sy'n 43 oed ac yn lleol yn parhau yn yr ysbyty mewn cyflwr difrifol.

“Byddwn yn agor yr ardal yn Church Street ac rydym yn ddiolchgar iawn i'r cyhoedd a'r gymuned fusnes lleol am eu hamynedd a'u help.

"Hoffwn wneud apêl arall i unrhyw un gydag unrhyw wybodaeth, yn enwedig os oeddent yn ardal Church Street rhwng 1.15am a 1.30am y bore 'ma."

 

.